Ασφαλεις Πληρωμες

Τραπεζικη Μεταφορα

Τράπεζα

ALPHA BANK

PIREAEUS BANK

EUROBANK

Δικαιούχος

ΑΣΑΝ ΑΕ

ΑΣΑΝ ΑΕ

ΑΣΑΝ ΑΕ

Λογαριασμός

1100 0200 203 1713

5055 1014 85843

0026 0258 71 0201415486

IBAN

GR63 0140 1100 1100 0200 203 1713

GR78 0172 0550 0050 5510 1485 843

GR15 0260 2580 0007 1020 1415 486

Τράπεζα

ALPHA BANK

PIREAEUS BANK

EUROBANK

Δικαιούχος

ΑΣΑΝ ΑΕ

ΑΣΑΝ ΑΕ

ΑΣΑΝ ΑΕ

Λογαριασμός

1100 0200 203 1713

5055 1014 85843

0026 0258 71 0201415486

IBAN

GR63 0140 1100 1100 0200 203 1713

GR78 0172 0550 0050 5510 1485 843

GR15 0260 2580 0007 1020 1415 486

 

*Όταν η εξόφληση πραγματοποιείται από άλλη τράπεζα, τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.